การตรวจวัดคุณภาพอากาศ

  • ในปล่องปล่อยสู่อากาศ (Stack)
  • ในพื้นที่ทำงาน (Workplace)
  • ในอาคาร (Indoor Air Quality)
  • ในบรรยากาศทั่วไป (Ambient Air Monitoring)

ดาวน์โหลดเอกสาร

การตรวจวัดคุณภาพแสง เสียง ความร้อน และสั่นสะเทือน

  • แสง (Light)
  • เสียง (Noise)
  • ความร้อน (Heat)
  • สั่นสะเทือน (Vibration)

ดาวน์โหลดเอกสาร

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำเสีย น้ำใต้ดิน ดิน และกากอุตสาหกรรม

  • น้ำผิวดิน/น้ำเสีย (Surface Water Source / Wastewater)
  • น้ำใต้ดิน (Underground Water)
  • ดิน (Soil)
  • กากอุตสาหกรรม (Industrial Waste)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ตรวจสอบโปรโมชั่น >>> คลิก!!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก!!

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น