บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

 

 

                  บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนปัจจุบันเปิดดำเนินการมาแล้ว 20 ปี (พ.ศ. 2563) โดยกำลังเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม, อากาศ, น้ำ, ดิน และสารมลพิษอื่นๆ ในส่วนของการให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์มลพิษทางอากาศ นอกจากอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทั่วไปแล้ว ทางบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ยังมีอุปกรณ์การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศและอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศเสีย และมีทีมงานสำหรับตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศและการตรวจวัดอากาศเสียจากปล่องอย่างต่อเนื่อง

                    


ทำไมต้องตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ???

 

                    กฏกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน กระทรวงแรงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือในการรักษาความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะในเรื่องของความร้อนและเสียงดังที่เกิดขึ้นจากการทำงาน รูปแบบการทำงานของพนักงานในสถานที่ทำงานที่มีความเสี่ยงสูง เสียงดังเกินเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยในเรื่องของความร้อนในสภาพการทำงาน

                    โดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ยึดมั่นในนโยบายการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพงานบริการ ตรงต่อเวลา ยึดมั่นในความถูกต้อง มั่นในการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโดดเด่นและคุณภาพของงานที่ดีขึ้นไป

 

เลือกเรา เพื่อให้เราบริการด้วยความจริงใจและมีคุณภาพ  

 

ติดต่อเรา >>> คลิก !!