วิสัยทัศน์ (VISION)

 

เราคือ “ความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่น”
ในงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 


 

พันธกิจ (MISSION)

 

   • C.E.M มุ่งมั่นให้ทุกการส่งมอบ มีความความถูกต้อง 100%  ภายใต้กรอบเวลาที่ตกลงร่วมกัน
   • C.E.M มุ่งมั่นในการเป็นผู้ให้บริการ ตรวจวัดและวิเคราะห์ผล ด้วยทีมงานและห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้รับการรับรอง มาตราฐาน ISO 17025 ที่ครอบคลุม
    ทุกรายการตรวจวิเคราะห์ตามที่กฏหมายกำหนด มากที่สุดในประเทศไทย
   • C.E.M มุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเลิศในความเป็นมืออาชีพ  มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดในทุกตลาดการแข่งขัน
   • C.E.M มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับทุก พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อความยั่งยืนในฐานะผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ และอยู่บนพื้นฐานหลักธรรมมาภิบาล

 

 

 

บริการของเรา คลิก!!

ติดต่อเรา คลิก!!