บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำ
(WATER & WASTEWATER)

 

   • น้ำเสีย / น้ำทิ้ง (Wastewater / Effluent)
   • น้ำดื่ม (Drinking Water)
   • น้ำประปา (Water Supply)
   • น้ำบาดาล (Groundwater)
   • กากตะกอน (Sludge)
   • ดิน (Soil)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *