บริการตรวจสอบคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน
(WORKPLACE)

 

   • ปริมาณฝุ่นรวม (Total Dust)
   • ปริมาณฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน (Respirable Dust)
   • โลหะหนัก (Heavy Metal)
   • เขม่าจากท่อไอเสีย (Soot)
   • สารเคมี (Chemicals)
   • เสียง (Noise)
   • แสงสว่าง (Light)
   • ความร้อน (Heat)
   • ความสั่นสะเทือน (Vibration)
 
 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในอาคารสำนักงาน หรือในบริเวณสถานที่ทำงาน รวมถึงคุณภาพอากาศ แสง เสียง..
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *