เมื่อปี พ.ศ. 2555 ได้มีการจัดตั้งคลินิกการแพทย์แผนไทยเอส แอนด์ เอ็ม ขึ้นมาโดย ดร.แพทย์ไทยภูดิศ ภานุภ์คนันท์ เพื่อให้บริการรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ

 

 คลินิกการแพทย์แผนไทยเอส แอนด์ เอ็ม

 

                    เมื่อปี พ.ศ. 2555 ได้มีการจัดตั้งคลินิกการแพทย์แผนไทยเอส แอนด์ เอ็ม ขึ้นมาโดย ดร.แพทย์ไทยภูดิศ ภานุภ์คนันท์ เพื่อให้บริการรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มคนวัยทำงาน และวัยรุ่นมีการเจ็บป่วยได้ง่าย และรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรม และการทำงาน คลินิกการแพทย์แผนไทยเอส แอนด์ เอ็ม ได้เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้เปิดให้บริการรักษาโรค/อาการเจ็บป่วยขึ้นมา ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการซักประวัติ การวินิจฉัย และเน้นการรักษาด้วยตำรับยาสมุนไพรไทย-จีน (แคปซูล , เม็ด) ซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพ

 

การรักษาของคลินิก

     1. ผู้มาใช้บริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่คลินิก
     2. ทำการสอบถามอาการผ่านทางโทรศัพท์หรือไลน์ (LINE)
     3. หากมีผลเลือดระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน , ผลตรวจสภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
      กรุณาแจ้งแพทย์ และส่งผลตรวจมาทางไลน์
     4. หลังการประเมินคนไข้ และการจ่ายยา จะมีการแจ้งค่าใช้จ่าย และโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

 

 

ดาวน์โหลดรูปภาพ

Brochure_Thai_Front-SM.jpg (118 downloads)

Brochure_Thai_Back-SM.jpg (97 downloads)

Brochure_Eng_Front-SM.jpg (84 downloads)

Brochure_Eng_Back-SM.jpg (94 downloads)

ดาวน์โหลดเอกสาร

Brochure_Version_Thai.pdf (102 downloads)

Brochure_Version_English.pdf (100 downloads)