ตามการประกาศมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ดร.แพทย์ไทย ภูดิศ ภานุภ์คนันท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความอันตรายและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า และบริษัทพันธมิตร จึงได้จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ดังนี้
1. ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในบริษัท (ทุกวันหลังจากเวลาเลิกงาน)
2. ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออุปกรณ์ในสำนักงาน อาทิ คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เป็นต้น (ทุกวันหลังจากเวลาเลิกงาน)
3. ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออุปกรณ์การตรวจวัดสิ่งแวดล้อม (ทุกวันที่มีการใช้งานและออกนอกสถานที่)
4. ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรถของทางบริษัทที่ใช้ทำการออกตรวจ (ทุกวันที่มีการออกนอกสถานที่และกลับเข้ามา)

     ิ          เพื่อให้พนักงาน ลูกค้า และบริษัทพันธมิตร เชื่อมั่นและมั่นใจได้ว่า ทางบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจในการป้องกันการแพร่ระบาดในครั้งนี้ และทางบริษัท มีการตรวจวัดไข้ของพนักงานรวมถึงตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนเข้าสู่บริษัท เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

               ทั้งนี้ ทางคลินิกแพทย์แผนไทย เอส แอนด์ เอ็ม ซึ่งเป็นคลินิกในเครือ CEOGROUP ได้จัดยาชุดเสริมภูมิต้านทานให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อช่วยเสริมภูมิต้านทานในการป้องกัน เชื้อไวรัส COVID-19 ของพนักงาน และมีการสุ่มตรวจพนักงานด้วยเครื่องมือตรวจวัด เพื่อตรวจหาผู้ที่มีความเสี่ยงและดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น