วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ดร.แพทย์ไทย ภูดิศ ภานุภ์คนันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงการให้และการแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือสังคม จึงได้มอบหมายให้ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ประสานงานกับทางมูลนิธิกระจกเงาและประชาสัมพันธ์กับพนักงานในบริษัท เชิญชวนร่วมรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ใน “โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง” และ “โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง” ซึ่งในโอกาสนี้ ทางผู้จัดการฝ่ายบุคคล ได้รับมอบเอกสารขอบคุณจากทางมูลนิธิกระจกเงา อ่านเพิ่มเติม….

               ขอแสดงความยินดีกับ ดร.แพทย์ไทย ภูดิศ ภานุภ์คนันท์ คณะกรรมการบริหาร บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด และ ซีอีโอ กรุ๊ป
เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2562 อ่านเพิ่มเติม ….

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งมีห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านสิ่งแวดล้อม เครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม

               สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้า ภายใต้ชื่อ “ACT Homecoming Day 2020” วันเสาร์ที่่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี บัตรเข้างานราคา 500 บาท/ท่าน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อสอบถามคลิก…

               บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี(ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดโปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตร ให้กับพนักงานในบริษัท ในหัวข้อเรื่อง อบรมปฏิบัติการ Psycho Show คนคุณภาพ 1 โดยท่านอาจารย์ ปริญญา ตันสกุล ในการอบรมมีการแนะนำหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การบรรยาย กิจกรรมและคุณธรรมสอดแทรกความรู้ในการดำเนินชีวิตและการนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน เพื่อพัฒนาตัวของพนักงานเองและร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เติบโตและมีคุณภาพยิ่งขึ้นไปภายในอนาคต สถานที่ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาจิตตปัญญา ณ ภูกระต่าย จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

               บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี(ไทยแลนด์) จำกัด และ S&M Medical ได้เข้าร่วมการอบรมการดูแลรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บ การปฐมพยายามเบื้องต้น  การขนย้ายผู้ป่วย การแสดงอุบัติเหตุและสภาวะฉุกเฉินต่างๆ เช่น สัตว์ดุร้ายบุกรุก การช่วยชีวิตคนจากที่สูง เหตุไฟไหม้ เป็นต้น รวมไปถึงการจัดบูธภายในงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย การรักษาโรคที่เกิดจากการทำงาน โรคจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ณ ศูนย์ฝึกครูเสือ ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ดูรูปภาพเพิ่มเติม….