โปรโมชั่น

    ประโยชน์ตอบแทนลูกค้า… พิเศษสุดชั้นที่ 1 เมื่อทำสัญญา Contract 2 ปี รับส่วนลดเพิ่มจากราคานำเสนอ 10 % พิเศษสุดชั้นที่ 2 เมื่อทำสัญญา Contract 3 ปี รับส่วนลดเพิ่มจากราคานำเสนอ 20 %   หมายเหตุ Contract Stack  Workplace Ambient   โปรโมชั่นใหม่ !!!   – บริการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ให้ฟรี *     ยอดตรวจ 15,000 บาท ตรวจฟรี 2 จุด **   ยอดตรวจ 20,000 บาท ตรวจฟรี 4 จุด *** ยอดตรวจ 30,000 บาท ตรวจฟรี 6 จุด   ติดตามโปรโมชั่นอื่นๆได้ บนเว็บไซต์ www.cem.co.th หรือใน…

EIA / EHIA

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(EIA/EHIA)   ทำใหม่ ต่ออายุ เช่น โรงงาน อาคารโรงงาน ถนน เขื่อน  อื่นๆ ตรวจติดตาม   ⌈ บริการตรวจติดตามมาตรการ และจัดทำรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงระยะก่อสร้างและดำเนินการ ⌋   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก Post Views: 187

WATER & SLUDGE / SOIL

บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำ(WATER & WASTEWATER)   น้ำเสีย / น้ำทิ้ง (Wastewater / Effluent) น้ำดื่ม (Drinking Water) น้ำประปา (Water Supply) น้ำบาดาล (Groundwater) กากตะกอน (Sludge) ดิน (Soil) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก Post Views: 208

STACK EMISSION

บริการตรวจสอบปล่องระบาย(STACK EMISSION)   ปริมาณฝุ่นรวม (Total Suspended Particulate) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) คาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) % ออกซิเจน (% O2) % คาร์บอนไดออกไซด์ (% CO2) สารเคมี (Chemical) โลหะหนัก (Heavy Metal) ไดออกซิน (Dioxin) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก Post Views: 245

AMBIENT AIR MONITORING

บริการตรวจสอบปริมาณอากาศทั่วไป (24 ชั่วโมง)(AMBIENT AIR MONITORING)     ปริมาณฝุ่นรวม (Total Suspended Particulate) ปริมาณฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ปริมาณฝุ่นเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) คาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวม (Total Hydrocarbon) ปริมาณสารอินทรีย์ที่ระเหยได้ (Volatile Organic Compounds) ไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือแก๊สไข่เน่า (H2S) ความสั่นสะเทือน (Vibration) ความเร็วลมและทิศทางลม (Wind Speed & Wind Direction) เสียงทั่วไป (Ambient Noise) เสียงรบกวน (Annoyance Noise) ระบบ C.E.M (Continuous…

INDOOR AIR QUALITY

บริการตรวจสอบคุณภาพอากาศในอาคารสำนักงาน(INDOOR AIR QUALITY)   อุณหภูมิ (Temperature) ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) คาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ปริมาณฝุ่นเล็กกว่า 3 ไมครอน (PM-3.0) ปริมาณฝุ่นเล็กกว่า 0.3 ไมครอน (PM-0.3) เชื้อแบคทีเรียรวมในอากาศ เชื้อรารวมในอากาศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก Post Views: 202

WORKPLACE

บริการตรวจสอบคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน(WORKPLACE)   ปริมาณฝุ่นรวม (Total Dust) ปริมาณฝุ่นเล็กกว่า 10 ไมครอน (Respirable Dust) โลหะหนัก (Heavy Metal) เขม่าจากท่อไอเสีย (Soot) สารเคมี (Chemicals) เสียง (Noise) แสงสว่าง (Light) ความร้อน (Heat) ความสั่นสะเทือน (Vibration)    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก Post Views: 350

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริการของเรา

ตรวจสอบคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน (WORKPLACE) ตรวจสอบคุณภาพอากาศในอาคารสำนักงาน (INDOOR AIR QUALITY) ตรวจสอบปริมาณอากาศทั่วไป (24 ชั่วโมง) (AMBIENT AIR MONITORING) ตรวจสอบปล่องระบาย (STACK EMISSION) ตรวจสอบคุณภาพน้ำและกากตะกอน , ดิน (WATER & SLUDGE/SOIL) ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA) การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในปล่องปล่อยสู่อากาศ (Stack) ในพื้นที่ทำงาน (Workplace) ในอาคาร (Indoor Air Quality) ในบรรยากาศทั่วไป (Ambient Air Monitoring) ดาวน์โหลดเอกสาร การตรวจวัดคุณภาพแสง เสียง ความร้อน และสั่นสะเทือน แสง (Light) เสียง (Noise) ความร้อน (Heat) สั่นสะเทือน (Vibration) ดาวน์โหลดเอกสาร การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำเสีย น้ำใต้ดิน ดิน และกากอุตสาหกรรม…