ดร.แพทย์ไทย ภูดิศ ภานุภ์คนันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดตู้ปันสุขให้กับพนักงานบริษัททุกคน

ดร.แพทย์ไทย ภูดิศ ภานุภ์คนันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดตู้ปันสุขให้กับพนักงานบริษัททุกคน หลักปฏิบัติที่ทำให้การช่วยเหลือเช่นนี้ยั่งยืนและมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ Post Views: 34

ดร.แพทย์ไทย ภูดิศ ภานุภ์คนันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มอบหมายให้ตัวแทนบริษัท เข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานของบริษัท

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ดร.แพทย์ไทย ภูดิศ ภานุภ์คนันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มอบหมายให้ตัวแทนบริษัท เข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานของบริษัทที่เจ็บป่วย และกำลังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล     Post Views: 56

บริษัทได้จัดอบรมให้กับพนักงาน ในหัวข้อเรื่อง อบรมปฏิบัติการ PSYCHOSHOW คนคุณภาพ 1 โดยท่านอาจารย์ ปริญญา ตันสกุล สถานที่ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาจิตตปัญญา ณ ภูกระต่าย จังหวัดเพชรบูรณ์

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดโปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตร ให้กับพนักงานในบริษัท ในหัวข้อเรื่อง อบรมปฏิบัติการ PSYCHOSHOW คนคุณภาพ 1 โดยท่านอาจารย์ ปริญญา ตันสกุล ในการอบรมมีการแนะนำหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การบรรยาย กิจกรรมและคุณธรรมสอดแทรกความรู้ในการดำเนินชีวิตและการนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน เพื่อพัฒนาตัวของพนักงานเองและร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เติบโตและมีคุณภาพยิ่งขึ้นไปภายในอนาคต สถานที่ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาจิตตปัญญา ณ ภูกระต่าย จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 Post Views: 77

การพ่นยาฆ่าเชื้อตามประกาศมาตรการป้องกัน COVID-19

               ตามการประกาศมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัดดร.แพทย์ไทย ภูดิศ ภานุภ์คนันท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความอันตรายและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า และบริษัทพันธมิตร จึงได้จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ดังนี้1. ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในบริษัท (ทุกวันหลังจากเวลาเลิกงาน)2. ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออุปกรณ์ในสำนักงาน อาทิ คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เป็นต้น (ทุกวันหลังจากเวลาเลิกงาน)3. ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออุปกรณ์การตรวจวัดสิ่งแวดล้อม (ทุกวันที่มีการใช้งานและออกนอกสถานที่)4. ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรถของทางบริษัทที่ใช้ทำการออกตรวจ (ทุกวันที่มีการออกนอกสถานที่และกลับเข้ามา)      ิ          เพื่อให้พนักงาน ลูกค้า และบริษัทพันธมิตร เชื่อมั่นและมั่นใจได้ว่า ทางบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจในการป้องกันการแพร่ระบาดในครั้งนี้ และทางบริษัท มีการตรวจวัดไข้ของพนักงานรวมถึงตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนเข้าสู่บริษัท…

บริการฉีด พ่น น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

บริการฉีด พ่น น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ SANTREAT MZ 3080 Active Content (w/w) , 0.05 % Benzalkenium cholride ใช้ฆ่าไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครูเสือ สนใจติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 061-5619695 , 098-4684545 หรือติดต่อเฟสบุ๊ค FC ครูเสือ สอนปฐมพยาบาล CPR https://www.facebook.com/Phanomgorn.tiger1987/ #น้ำยาฆ่าเชื้อโควิด19 #น้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันCovid #น้ำยาฆ่าเชื้อพ่นคน #น้ำยาฆ่าเชื้อพ่นสินค้า #มีเอกสารMSDS   Post Views: 116

เยี่ยมผู้เจ็บป่วยจากอุบัติเหตุในโรงพยาบาล 16/3/2563

เมื่อวานนี้ (16 มีนาคม พ.ศ. 2563) ดร.แพทย์ไทย ภูดิศ ภานุภ์คนันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มอบหมายให้ตัวแทนบริษัท เข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับพนักงานของบริษัทที่เจ็บป่วยจากอุบัติเหตุทางรถยนต์และกำลังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล   Post Views: 26

ประกัน COVID19

ดร.แพทย์ไทย ภูดิศ ภานุภ์คนันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดทำประกัน COVID19 ให้กับพนักงานทุกคน ในช่วงนี้ประเทศไทยและโลกกำลังประสบปัญหาการระบาดและการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID19) ที่โดยเฉพาะในประเทศไทยนั้น มีแนวโน้มจะพบจำนวนผู้ติดเชื้อสูงมากขึ้นและมีผู้ติดเชื้อกระจายไปตามจุดต่างๆทั่วประเทศแล้ว เพื่อความปลอดภัยและมอบสิทธิให้กับพนักงานในบริษัททุกคน ทางบริษัทจึงได้จัดทำประกัน COVID19 ให้กับพนักงานทุก ๆ คนฟรี Post Views: 20

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆ ให้กับมูลนิธิกระจกเงา

          บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสิ่งของต่างๆ ให้กับมูลนิธิกระจกเงา ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563                วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ดร.แพทย์ไทย ภูดิศ ภานุภ์คนันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงการให้และการแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือสังคม จึงได้มอบหมายให้ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ประสานงานกับทางมูลนิธิกระจกเงาและประชาสัมพันธ์กับพนักงานในบริษัท เชิญชวนร่วมรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ใน “โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง” และ “โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง” ซึ่งในโอกาสนี้ ทางผู้จัดการฝ่ายบุคคล ได้รับมอบเอกสารขอบคุณจากทางมูลนิธิกระจกเงาขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่มีจิตศรัทธา ร่วมรับบริจาคให้กับมูลนิธิฯ ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ผลสำเร็จ หน้าที่การงานราบรื่น มีความสุขตลอดทั้งปี บริษัท…

ดร.แพทย์ไทย ภูดิศ ภานุภ์คนันท์ เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

“ขอแสดงความยินดีกับ ดร.แพทย์ไทย ภูดิศ ภานุภ์คนันท์ คณะกรรมการบริหาร บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด และ ซีอีโอ กรุ๊ป เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2562”                เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดร.แพทย์ไทย ภูดิศ ภานุภ์คนันท์ คณะกรรมการบริหาร บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด และ ซีอีโอ กรุ๊ปเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2562 ในงาน ACT Homecoming Day 2020 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีโดยภายในงานนอกจาก…