Home > สมัครงาน

สมัครงาน

 • ตำแหน่ง : IT Support

  เพศ: ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป จำนวน: 2 อัตรา
  คุณสมบัติ: วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถดูแลระบบภายในบริษัท,สนับสนุน แก้ไขปัญหา บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาแก้ผู้ใช้งานทั้งด้าน Hardware/Software,ดูแลการสำรองข้อมูลทั้งหมดภายในบริษัท สมัครตำแหน่งนี้

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

  เพศ: ชาย อายุ 20 – 35 ปีขึ้นไป จำนวน: 20 อัตรา
  คุณสมบัติ: วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปสามารถออกแฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ , ขับรถได้ , มีใบอนุญาติขับขี่ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษสมัครตำแหน่งนี้

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ขาย (Tele Sale)

  เพศ: ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป จำนวน: 20 อัตรา
  คุณสมบัติ: วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป , ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีใจบริการรักงานขาย , เจรจาต่อรอง , มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น Word & Excel สมัครตำแหน่งนี้

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานเอกสาร (งานพิมพ์ Report)

  เพศ: ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป จำนวน: 10 อัตรา
  คุณสมบัติ: วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป , ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น Word & Excel ได้คล่องระดับดีสมัครตำแหน่งนี้

 • โครงการ 3 ฟรี 1 ใช้

  โครงการฝึกวิชาชีพทางด้านงานสิ่งแวดล้อม (การตรวจวัดแสง เสียง ความร้อน อากาศ ดิน น้ำ และอื่นๆอีกมากมาย)
  เพศ: ชาย อายุ 20 – 35 ปี จำนวน: หลายอัตรา คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ: วุฒิการศึกษาระดับ ปะถมศึกษาขึ้นไป สามารถอ่านออก เขียนหนังสือได้ สมัครเข้าร่วมโครงการ