Home > บริการของเรา > บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(13) Comments
 • จันทร์สุดา สุวรรณคีรี says:

  ขอใบเสนอราคา

  รบกวนขอใบเสนอราคาตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงานค่ะ

  แสงสว่าง 34 จุด
  ความร้อน 2 จุด
  เสียง 2 จุด
  ฝุ่น 2 จุด

  ขอบคุณค่ะ

  • administrator says:

   ครับ

   คุณจันทร์สุดา ครับ ผมรบกวนขอชื่อบริษัทและ รายละเอียดที่อยู่ด้วยครับ
   จะได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ขายให้ต่อไปครับ

   ขอบคุณครับ

 • ภรดร มิตเตล็บ says:

  ขอใบเสนอราคา
  1.ตรวจวัดแสง ตามประกาศตัวล่าสุด จำนวน 40 จุด สถานที่เป็นออฟฟิตสำนักงาน 3 ชั้น แบ่งเป็นห้องต่างๆตามแผนก
  2.ตรวจวัดความร้อน 1 จุด ในอาคารคลังสินค้าสำหรับเก็บสินอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ พริ้นเตอร์ เพื่อจำหน่าย
  3.ตรวจปริมาณฝุ่นรวม 1 จุด
  4.ตรวจปริมาณกลิ่นในอากาศ 2 จุด ห้องช่างซ่อมพริ้นเตอร์ จะมีกลิ่นจาระบี ฟุ้งเหม็นเข้าไปยังแผนกไกล้เคียง

  เสนอราคามาที่
  ภรดร มิตเตล็บ โทร.0867709198
  mail : paradon_m@abss.co.th
  บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 18 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 38 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542002951

  • administrator says:

   ครับผม
   เดี่ยวผมจะแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเพื่อประสานงานต่อไปครับ

   ขอบคุณครับ

 • นาย วิกรม มีศิริ says:

  รบกวนขอใบเสนอราคาค่าบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (เสียง แสง ความร้อน สารเคมี ปล่องระบายอากาศ)

  เสียงจำนวน 11 จุด

  แสงสว่างจำนวน 57 จุด

  ความร้อนจำนวน 10 จุด

  สารเคมีจำนวน 20 จุด

  ปล่องระบายอากาศจำนวน 3 จุด

  ขอบคุณครับ

  นาย วิกรม มีศิริ
  จป.วิชาชีพ

  เบอร์โทรศัพติดต่อกลับ 044-242905-9 Ext; 1116

 • อาทิตยา says:

  รบกวนขอใบเสนอราคาการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  ตรวจปล่องระบายอากาศ 2 จุด ( TSP ,SO2, Xylene , TVOC )
  เสียง 9 จุด
  แสง 30 จุด
  ฝุ่นในบรรยากาศ 2 จุด

  ขอบคุณค่ะ

 • คริษฐา อานามนารถ says:

  ขอใบเสนอราคา
  1.ตรวจวัดแสง ตามประกาศตัวล่าสุด จำนวน 10 จุด สถานที่เป็นออฟฟิตสำนักงาน 5 ชั้น 2 ตึก แบ่งเป็นห้องต่างๆตามแผนก
  2.ตรวจวัดเสียง 7 จุด
  3.ตรวจปริมาณกลิ่นในอากาศ 7 จุด

  เสนอราคามาที่
  คริษฐา อานามนารถ โทร.02-866-8966-8
  mail : baimai@thaipatho.com
  บริษัท พาโทโลจี ไดแอกโนสติก เซ็นเตอร์ จำกัด
  เลขที่ 1011/2 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

 • นายธนงศักดิ์ นามมุงคุณ says:

  ขอใบเสนอราคาการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
  ฝุ่นในพื้นที่ทำงานและในบรรยากาศ
  แสงสว่าง
  ความร้อน
  เสียง

  บริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  87/5 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  โทร 034 – 468901-3
  แฟกซ์ 034-468904

 • บุญญาดา says:

  รบกวนขอใบเสนอราคาตรวจคุณภาพอากาศ (ปล่อง Boiler) 1 จุด ค่ะ
  บริษัท หนองบัว ฟีด มิลล์
  180 หมู่ 1 ต.บ่อกระดาน อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี 70140

 • สริตา says:

  รบกวนขอใบเสนอราคาค่าบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (เสียง แสง )

  ขอบคุณค่ะ
  สริตา อุปเนตร
  หจก.ส.เสริมสร้างพืชผล
  112 ม.7 ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
  092-6628499

 • นางสาวจันจุรี พึ่งญาติ says:

  รบกวนขอรายระเอียดการตรวจสิ่งแวดล้อมในการทำงานด้วยค่ะ

 • เยาวลักษณ์ ชายเกตุ says:

  เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  ทางบริษัท แอสเสท เวิรด์ เวกซ์ จำกัด สาขา 00004 มีความต้องการตรวจสิ่งแวดล้อมรายละเอียดดังต่อไปนี้
  1.ตรวจวัดระดับเสียง 6จุด
  2. ตรวจวัดระแสงสว่างพื้นที่ทำงาน 20 จุด
  3. ตรวจวัดความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศ 4 จุด
  – Sodium hydroxide
  – Hydrogen peroxide
  – Sodium hypochloride as chlorine
  – Phosphoric acid
  – Isopropyl alcohol (IPA)
  4. ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง จุด Total Dust 5 จุด
  5.ฝุ่น (เส้นใยฝ้าย) 4 จุด
  6.ความร้อน 7 จุด
  7. ตรวจน้ำดื่ม 3 จุด

 • บุษกร เกตุแก้ว says:

  บริษัท เอกอุทัย จำกัด 99 หมู่ที่ 4 ตําบลสามบัณฑิต อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
  ขอบคุณค่ะมีความต้องการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอใบเสนอราคาด้วยค่ะ
  แสงสว่าง
  -แบบเฉพาะจุด 6 จุด
  -แบบเฉพาะจุด 8 จุด
  ความร้อนจำนวน 2 จุด
  เสียง จำนวน 2 จุด
  คุณภาพน้ำทิ้งจำนวน 1 จุด
  ตรวจอากาศ
  – ตรวจ TVOCscan จำนวน 2 จุด
  – Total dust จำนวน 2 จุด
  – Respirable dust จำนวน 2 จุด

  ขอบคุณค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *